Dilovası Toprak Ölçümü

Dilovası Topraklama Ölçümü

Elektrik bulunan cihaz ve sistemlerin içerdiği fazla elektrik direncini önlemek maksadı ile topraklama işlemi yapılmaktadır. Basit bir işlem olan topraklama, cihazlar üzerindeki kaçak elektriğin bakır kablo aracılığı ile toprağa aktarılmasını sağlamaktır. Bu işlem sayesinde fazla elektrik yüzünden elektrik çarpması, yangın, patlama gibi olası kötü kazaların yaşanmasının önüne geçilmektedir.

Dilovası topraklama ölçümü ise yapılan işlemin ardından topraklamanın beklenen seviyede gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrole yarayan ölçümdür. Bu ölçüm sayesinde toprak direnci tespit edilir, fazla direnç olması halinde topraklama işlemi revize edilebilmektedir. Topraklama işleminin kontrol mekanizması olan bu yöntem deneyimli ve gerekli teknik bilgiye sahip elektrik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Topraklama Ölçümünün Sağladığı Faydalar

Topraklama yapılarak elektrik kaçağının tespit edilmesi ve fazla elektrikten kaynaklı meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda belirli periyotlarla gerçekleşen topraklama ölçümü de aynı amaca hizmet etmektedir. Bu ölçüm yapılması genel elektrik kullanımlarını gerçekleştirdiğimiz evlerimizde, hastanelerde, büyük fabrika ve işletmelerde kısaca elektriğin olduğu her yerde yapılması gereken bir elektrik bakım şeklidir. Bir bakım olmasının yanı sıra özellikle büyük elektrik potansiyeline sahip yerlerde topraklama ölçümü yapılması bir gerekliliktir. Çünkü bu ölçüm sayesinde birçok fayda sağlanmakta ve oluşabilecek büyük zararların önüne geçilebilmektedir. Dilovası topraklama ölçümü faydalarından bahsedecek olursak:

 • Topraklama ölçümü sayesinde topraklama işleminden sonra da ortaya çıkabilecek elektrik kaçakları kolaylıkla tespit edilebilir.
 • Olası elektrik kaçakları, elektrikten kaynaklanan yangınlar ve patlamalar önlenebilir. Bu sayede işletmenizin maddi manevi zarara uğramasını engelleyebilirsiniz.
 • İşçi ve iş sağlığı büyük ölçüde korunur
 • Oluşabilecek ekipman arızalarının önüne geçilir.

Topraklama ve Topraklama Ölçümüne Öneri Sunan Kuruluşlar

Elektriğin yaşamımızı güzelleştirip kolaylaştırdığı gibi hiç umulmadık bir anda faciaya çevirmesi de mümkündür. Böyle korkunç durumların yaşanmaması için topraklama ve topraklama ölçümü hakkında bazı kurum ve kuruluşlar öneriler sunmaktadır. Sunulan bu öneriler topraklamanın nasıl yapılması gerektiği, topraklama ölçümünde olması gereken değerlerin kaç olduğu gibi çeşitli konuları kapsamaktadır. Bu konuda elektrik güvenliğini sağlamak ve daha risksiz bir ortam oluşturmak için dünya çapında öneride bulunan, standartlar sunan kurum ve kuruluşlardan birkaçı şunlardır:

 • IEC (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu)
 • IEEE (Elektrik ve Elektronik Mühendisler Enstitüsü)
 • CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi)
 • OSHA (Mesleki Güvenlik Sağlık İdaresi)
 • ANSI (American National Standarts İnstitute )
 • TIA (Telekomünikasyon Endüstrisi Derneği)
 • NFPA (Ulusal Yangından Korunma Derneği)

Bunlar gibi birçok kuruluş elektriğin insanlara ve çevreye zarar vermemesi adına çaba göstermekte, bu doğrultuda çeşitli öneriler ve standartlar yayınlamaktadırlar.

Topraklama Ölçümü Yapan Firmalar

Güvenli bir ortamda yaşamak için gerekli işlemlerden biri olan topraklama ölçümleri firmalar bünyesinde çalışan mühendisler aracılığı ile yapılmaktadır. Sizin ve çevrenizin güvenliğini sağlamak adına Mega Elektrik Mühendislik olarak deneyim sahibi elektrik mühendisi ekibimizle sizlere titizlikle gerçekleşecek Dilovası topraklama ölçümü hizmeti vermekteyiz. Firmamız ile iletişime geçerek hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

WhatsApp
Bizimle iletişime geçin.
Merhaba,
WhatsApp butonuna tıklayıp bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.