Tuzla Trafo Müşavirliği

Tuzla Trafo Müşavirliği

Büyük işletmelerin sürekliliği için önemli unsurlardan biri işletme içerisinde trafo bulunmasıdır. Elektrik ve enerji akışını sağlayan trafolar faaliyetlerinizin aksamadan devam etmesi için gerekli kaynaklardır. Özellikle yüksek gerilimli kuvvetli akıma sahip tesislerde bulunan trafolar bu tesislerin üretim faaliyetlerinin görülmesi için çok büyük katkı sağlamaktadır.

Tesislerde önemli bir yere sahip olan trafoların bulunmasının yanında bu trafo sistemi ile ilgili birtakım sorumluluklar da üstlenilmesi gerekmektedir. Aksi halde düzensiz çalışan, sürekli arızalanan trafolar hem işletmeye hem de çevreye büyük zararlar verebilecektir. Bu tür zararların önüne geçilmesi için trafolardan sorumlu bir kişinin işletmede görevlendirilmesi gerekmektedir.

Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği yüksek gerilimli kuvvetli akıma sahip işletmelerin Tuzla trafo müşavirliği hizmeti almaları gerektiğini düzenlemiştir. Bu düzenleme ile işletmede telafisi güç zararların doğmasının engellenmesi amaçlanmıştır. Buna göre gerekli yetki ve izin belgeleri bulunan elektrik mühendisleri işletme ile sözleşme yapmak ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın onayını almak suretiyle belirtilen nitelikteki tesislerde trafo müşaviri olarak hizmet vermektedir. Trafo müşaviri bulundurması gerektiği halde bulundurmayanların trafodan kaynaklanan zararlara sebebiyet vermesi halinde çeşitli yaptırımlarla karşılaşması sonucu kaçınılmazdır. Elektriğin yol açtığı maddi manevi kayıplara uğramamak ve yaptırımlarla karşılaşmamak için trafo müşavirliği hizmeti almanız son derece önemlidir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu altında bulunanların yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden biri de trafo müşaviri ile birlikte çalışmasıdır. Trafo müşaviri bulundurma yükümlülüğü Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile getirilmiş bir düzenlemedir. Bu noktada trafo müşavirleri trafoların elektrik ile ilgili dönemsel kontrollerini, trafo bakımını, trafo ile alakalı ekipmanların muayenelerini yapmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmelerin yüksek gerilim işletmeye sahip olmaları ve zorunlu unsurları bulundurmamalarından dolayı sorumlulukları gündeme gelecektir. İşletmenizin devamlılığını bakımından herhangi bir zararın ortaya çıkmaması ve cezai yaptırımı olan sorumluluklarla karşı karşıya kalmamak için trafo müşaviri elektrik mühendisleri ile çalışmanız son oldukça önemlidir.

İşletmenizin daha güvenli çalışma ortamı sunması adına firmamız Mega Elektrik Mühendislik dâhilinde çalışan uzman mühendis ekibimizden destek alabilirsiniz. Firmamız Tuzla trafo müşavirliği süreci boyunca uzman elektrik mühendislerinden oluşan kadrosu ile sizlere aşağıdaki hizmetleri sunacaktır:

İşletmeninizin trafo müşavirliğini üstenen yetkili ve belgeli elektrik mühendislerimiz;

  • Tesislerinizin yüksek gerilimli olmasından kaynaklı tüm sorumlulukları üstlenirler
  • Trafoların bakım, denetim ve kontrollerini yapar
  • Tesislerinizi denetler, analizlerini raporlayarak işletme sahibine sunar
  • Tesis personellerine elektrik kullanımı ve trafolar hakkında eğitimler verir ve personellerin bilinçlenmesini sağlar
  • Tesislerinizin tek hat şemasını oluşturur ve yüksek gerilim bulunan yerlere asar
  • İmza karşılığında tesiste çalışan personellere manevra çizelgesi hazırlar. Hazırlanan çizelgeleri herkesin görebileceği şekilde yüksek gerilim bulunan yerlere asar

Bunlar gibi sayısız görev trafo müşavirlerimizin sunduğu hizmetler kapsamında yer almaktadır. Sizler de işletmeleriniz için uzman Tuzla trafo müşavirliği hizmeti almak istiyorsanız Mega Elektrik Mühendislik firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

WhatsApp
Bizimle iletişime geçin.
Merhaba,
WhatsApp butonuna tıklayıp bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.